สมัครสมาชิก

คำแนะนำในการกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการสมัครเป็นสมาชิก Ultima Life by DOD

- ควรกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามความเป็นจริง ตรวจสอบให้เรียบร้อย หลังจากนั้นกดตัวเลขตรวจสอบตามภาพที่ปรากฎ แล้วจึงกด "ตกลงส่งข้อมูล"
- ชื่อผู้สมัคร กับชื่อบัญชีธนาคาร เพื่อรับโอนเงินรายได้ ต้องเป็นชื่อเดียวกันเท่านั้น
- ผู้สมัครเป็นสมาชิก ต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
- หลังจากส่งข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว ทางอัพไลน์จะติดต่อท่าน เพื่อแจ้งหมายเลขสมาชิก และพาสเวิร์ด ภายใน 24 ชั่วโมง


ONE WHEY      R3VERSE VINE      OB-EX      PREPO      CALLOX      LEVAREAN      ZINEGRA

กรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการสมัครสมาชิก
ข้อมูลส่วนตัว
 
ชื่อ-สกุล  - 
วันเกิด (วัน/เดือน/ปี พ.ศ.)     
เลขที่บัตรประชาชน 
เบอร์โทรศัพท์ 
ไอดีไลน์
 
อีเมล
 
ที่อยู่
 
บ้านเลขที่
 
แขวง / ตำบล
 
เขต / อำเภอ
 
จังหวัด 
รหัสไปรษณีย์ 
บัญชีธนาคาร
 
ชื่อบัญชี 
ธนาคาร / สาขา 
หมายเลขบัญชี 
ทายาททางธุรกิจ
 
ชื่อผู้รับผลประโยชน์
 
เกี่ยวข้องเป็น
 
ใส่รหัสตรวจสอบ Click to reload image
 
 

หลังจากสมาชิกได้รับรหัส และพาสเวิร์ดเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าไป login ที่นี่ 
Ultima Life Member
shopee central fingo lazada shopat24